Български English Руский

Процедури ОП


15.08.2017

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет "Разработка на интегрирана софтуерна система за управление на производствена и търговска дейност" по Д.Б.Ф.П / No BG16RFOP002-2.002-0434

срок за подаване на офрти - 25.08.2017; 0:00 ч.

Тръжна документация - изтегляне